Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Zákony OZE

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009_28_ES
Text a fulnel

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení
www.zbierka.sk/sk/predpisy/276-2001-z-z.p-5819.pdf

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov
www.zbierka.sk/sk/predpisy/656-2004-z-z.p-8267.pdf

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike
www.zbierka.sk/sk/predpisy/657-2004-z-z.p-8268.pdf

Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti
www.siea.sk/…/2008_476_zakon_o_energetickej_efektivnosti.pdf

Zákon č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s učinnosťou od 1. 9. 2009)
www.urso.gov.sk/doc/legislativa/z_309-2009_sk.pdf

136/2011 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
www.urso.gov.sk/doc/legislativa/z_136-2011_sk.pdf

558/2010 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
www.urso.gov.sk/doc/legislativa/z_558-2010_sk.pdf