Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Partneri

Predstavenie maďarského partnera zapojeného do projektu:

Első Magyar Energiatárolási Klaszter Nonprofit Kft.

Hlavná činnosť spoločnosti:

Hlavným cieľom spoločnosti je vytvoriť takú sieť založenú na vedomostiach, ktorej aktéri prichádzajúci  -okrem iného, z oblasti  priemyslu, štátnej správy a vedy by na základe vzájomnosti  „dolaďovali” informácie relevantné pre svoje pole pôsobnosti.

Na základe uvedených, EMEK plánuje  vyvinúť taký odborný software, ktorý by bol schopný modelovať  a ponúknuť alternatívu za daných technických, spoločenských, hospodárskych podmienok pre  vybudovanie optimálneho systému zužitkujúceho obnoviteľné zdroje energie.

Adresa: HUNGARY –  2094 Nagykovácsi Tücsök utca 10.

 

Tel.: +3630 5477782