Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Linky

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu

Národná rozvojová agentúra, Maďarská republika
www.nfu.hu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
www.mpsr.sk

Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj
www.unsk.sk/showdoc.do?docid=4

Maďarsko, Peštianska župa
www.pestmegye.hu/

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.siea.sk

Ministerstvo životného prostredia SR:
www.opzp.sk
www.minzp.sk

SLOVSEFF II – Slovak Energy Efficiency Financing
http://www.slovseff.eu/

Environmentálny fond
http://www.envirofond.sk/sk/

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus
http://www.eeagrants.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra
www.apa.sk

Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR- výskum a vývoj
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/

Ministerstvo hospodárstva SR
www.economy.gov.sk

Regionálny operačný program
www.ropka.sk