Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Predmet činnosti

GESC, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie, a to predovšetkým nasledovné činnosti:

  • a)      poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií,
  • b)      organizačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov energií,
  • c)      výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • d)      tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
  • e)      služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • f)      zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie viacjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít,
  • g)      podpora aktivít pri príprave plánov, štúdií a organizovaní školení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií.