Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

O nás

Nezisková organizácia Green Energy Storage Consulting, n.o. (GESC, n.o.)  bola založená tým účelom, aby v záujme tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva ako aj vytvárania environmentálne uvedomelého správania sa jednotlivcov, podporovala poskytovaním všeobecne prospešných služieb v oblasti obnoviteľných zdrojov energie rozšírenie inovatívnych metód výroby a uskladnenia obnoviteľnej energie. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami.