Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Klaster pre Akumuláciu Energie z OZE, o.z.

Cieľom vytvorenia a prevádzkovania občianskeho združenia je podpora šírenia informácií o možnostiach skladovania energie z obnoviteľných zdrojov v čo najširšom okruhu hospodárskych subjektov pomocou zberu a triedenia skladovacích možností, postupov a technológií, resp. vytvorením spolupráce medzi výskumníkmi, výrobcami, prevádzkovateľmi a užívateľmi pôsobiacimi v oblasti skladovania energie.  Hlavné činnosti klastra:

 •  Združenie firiem a organizácií pôsobiacich v oblasti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov, resp. odberateľov a užívateľov.
 • Organizovanie a koordinácia výskumu zameraného na skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Vytvorenie a prevádzkovanie databázy a informačného centra v cieľovej oblasti s bezplatným prístupom pre členov občianskeho združenia.
 • Výmena informácií, poznatkov a skúseností v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
 • Vykonávanie spoločných aktivít v oblasti skladovania energie z obnoviteľných zdrojov
 • Sledovanie výziev EÚ, vypracovanie projektov
 • Organizovanie workshopov, konferencií, prezentácií a iných podujatí
 • Realizácia spoločných projektov
 • Budovanie  spolupráce s podobnými občianskymi združeniami doma i v zahraničí
 • Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Veda a výskum
 • Stanovy občianskeho združenia
Registrácia
Organizácia Fyzická osoba