Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

Green Energy Storage Consulting, n.o.

Na webstránke Vám poskytneme prehľad o aktivitách našej spoločnosti. V súčasnosti, medzi naše hlavné aktivity patrí realizácia projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.


HUSK/1001/1.1.2/0049
RES-Clu – Establishment of Renewable Energy Storage Clusters (RES-Clu)

Väčšinu obnoviteľných zdrojov nie je možne ľubovoľne zapnúť alebo vypnúť. Keď fúka vietor a vyjde Slnko, zdroje sú dostupné; ale už možno o dve hodiny neskôr to nie je pravda. Jadrové elektrárne zväčša tiež nie sú konštruované pre rýchle spustenie alebo vypnutie. Väčšinou sú celý čas v prevádzke a ich výkon možno znížiť alebo zvýšiť až v priebehu hodín.

To predstavuje problém, pretože v elektrickej sieti musí byť po väčšinu času spotreba a výroba vyrovnaná. Elektrická sieť nedokáže uskladňovať energiu. Aby sme mali zmysluplný plán na každú hodinu a deň, potrebujeme niečo ľahko zapnuteľné a vypnuteľné. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že to niečo ľahko zapnuteľné a vypnuteľné by malo byť zdrojom výkonu, ktorý je možno zapnúť a vypnúť, aby bolo možné kompenzovať výkyvy výroby vo vzťahu k spotrebe (ako je napríklad elektráreň na fosílne palivo).

Vyriešiť skladovanie elektrickej energie bude jednou zo základných úloh najbližších rokov. Možných riešení je niekoľko, verejnosti je pravdepodobne známe uskladnenie prostredníctvom vodíka, ktoré sa už objavilo v automobilovom priemysle. V rámci fotovoltiky ho presadzuje napríklad firma Fronius, ktorá prišla do Mníchova so svojím návrhom. Vo všeobecnosti bráni zatiaľ masovému rozšíreniu akéhokoľvek riešenia pomer ceny technológie a dosiahnutej efektívnosti technológií. Ak sa však táto vec vyrieši, očakáva sa (v strednodobom horizonte) nástup decentralizácie energetických sústav, pri ktorej by sa producentmi elektrickej energie mali stávať aj jednotlivé domácnosti.

Okrem tradičných spôsobov skladovania energie sa začínajú rysovať ďalšie a ďalšie zaujímavé alternatívy. A pretože najčistejšia energia je tá nestratená, oplatí sa v súčasnej dobe aj stavba samotnej akumulačnej stanice. Budúci rozvoj technológií rozhodne patrí metódam skladovania energie.

Čoraz väčší rozmach obnoviteľných zdrojov energie (hlavne solárnych a veterných elektrární) a ich pripájanie na verejnú sieť kladie vysoké nároky na elektrizačnú sústavu SR. Výzvy pre celú elektrizačnú sústavu sú veľmi významné. Taktiež je evidentné, že majú narastajúci trend. Preto musí zákonite narastať aj „objem inteligencie“ v sieti. Otázka zavádzania smartgridu je otázkou postupnej evolúcie s ohľadom na cieľ, ktorým je udržateľná, ekonomická a bezpečná dodávka elektriny.

Regulácia by sa dala riešiť aj pomocou akumulátorov elektriny. Táto oblasť však zatiaľ ešte nie je technologicky rozvinutá tak vysoko (resp. aspoň tak vysoko), ako rozvinuté sú technológie OZE. Akumulácia elektrickej energie je jedným z doteraz nedoriešených technických problémov súčasnej doby, kedy stále rastúce nároky na jej spotrebu sú spojené s veľmi rýchlym nárastom jej ceny. V neposlednom rade je to aj otázka jej, “ekologickej” výroby, na ktorú sú vyvíjané tlaky z hľadiska produkovaných emisií. Naskytá sa teda otázka zníženia jej spotreby ako na strane maloodberateľov, tak na strane veľkoodberateľov. K tomu vedie niekoľko riešení ako je konštrukcia nových technológií s podstatne menšou energetickou náročnosťou a v druhom prípade vydanú energiu pri rozbehu opäť s určitou účinnosťou získať späť. K tomu je potrebný energetický akumulátor. Spoľahlivý a cenovo dostupný spôsob akumulácie elektrickej energie je základným predpokladom pre využitie OZE v odľahlých lokalitách, s cieľom integrácie do elektrizačnej sústavy a rozvojom budúceho decentralizovaného systému dodávok elektrickej energie. Akumulácia energie má kľúčovú úlohu v úsilí spojiť budúcnosť udržateľných dodávok energie s takým štandardom kvality poskytovaných technických služieb a produktov, ktorý sa vyžaduje a v súčasnosti je aj bežný pri využívaní klasických zdrojov energie.

Prioritnou úlohou výskumu v oblasti elektroenergetiky sa v súčasnosti stáva hľadanie čo najefektívnejších a najprogresívnejších metód akumulácie elektrickej energie. Pokračovaním tejto štúdie bude analýza možností aplikácie rôznych energetických uskladňovacích metód a technológií v podmienkach Slovenska.

(Vplyv rozšírenia obnoviteľn.ch zdrojov energie na reguláciu elektrizačnej sústavy SR, analýza problémov a nedostatkov – Štúdia – 05/2012)