Register your Account

Sign Up with us and Enjoy!

A password will be e-mailed to you.

  • Nezisková organizácia Green Energy Storage Consulting, n.o. (GESC, n.o.)  bola založená tým účelom, aby v záujme tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva ako aj vytvárania environmentálne uvedomelého správania sa jednotlivcov, Viac info...

  • GESC, n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie, a to predovšetkým nasledovné činnosti: a)      poradenská, sprostredkovateľská, reklamná a konzultačná činnosť v oblasti obnoviteľných zdrojov Viac info...

 

GESC - Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013

Úvod